October 19, 2019
kinh-do-co-ayutthaya

Kinh đô cổ Ayutthaya

Một trong những kỷ nguyên vàng trong lịch sử Thái Lan là thời kỳ từ 1350- 1767 khi Ayutthaya là kinh đô của vương quốc. ...
Posted in Thắng cảnh Thái LanTagged ,,1 Comment on Kinh đô cổ Ayutthaya